تبلیغات
اولین نیستم ... اما بهترینم ... - نمودار زیر به ما میگه كه متولین چه ماه هایی با هم میسازن و برعكس :
چهارشنبه 6 خرداد 1388

نمودار زیر به ما میگه كه متولین چه ماه هایی با هم میسازن و برعكس :

   نوشته شده توسط: Meti    نوع مطلب :فال و طالع بینی ،

 

 

 

مطالبی كه در این پست اومده صرفا جنبه ی سرگرمی و تفریح داره،پس اصلا و ابدا جدی نگیریدیش و خدای ناكرده به خاطر این مطلب نامزدیهاتون رو بهم نزنید یا برعكس نامزد نشید باكسی.

www.Meti777.tk / اولین نیستم... اما بهترینم...

خب،نمودار زیر به ما میگه كه متولین چه ماههایی با هم میسازن و برعكس:


*پیوند فروردین با سایر ماهها

فروردین با فروردین : (
خوب) سازگاری مثبت واقع بینی و آگاهی به صفات مثبت یكدیگر
فروردین با اردیبهشت: (
متوسط
) خودپسندی و میل به حاكمیت از ویژگی های مشتركشان می باشد
فروردین با خرداد : (
بد
) پر جنب و جوش بی قرار تنوع طلب و سركش
فروردین با تیر : (
متوسط
) برون گرا ایده آلیست امكان مشكل وجود دارد
فروردین با مرداد : (
خوب
) پیوند موفقی خواهد بود چون هماهنگی وجود دارد
فروردین با شهریور : (
بد
) یكی پاك سرشت و انسان دوست دیگری جسور و جاه طلب
فروردین با مهر : (
بسیار خوب
) افرادی منصف و معتقد به تساوی حقوق زن و مرد
فروردین با آبان : (
بد
) آزادیخواه سلطه گر خواهان تنهایی و درون گرا
فروردین با آذر : (
عالی
) كم ترین اختلاف و هیاهو از مشخصات بارزشان است
فروردین با دی : (
بد
) تفاهم چندانی با هم ندارند مرموز و محافظه كار می باشند
فروردین با بهمن : (
بد
) سلطه گر آرمان گرا موقعیت درك یكدیگر را ندارند
فروردین با اسفند : (
متوسط
) با مشكل مواجه است ممكن است پیوند خوبی باشد


*پیوند اردیبهشت با سایر ماهها

اردیبهشت با فروردین : (
متوسط ) ممكن است مشكل داشته باشند قابل حل شدن است
اردیبهشت با اردیبهشت : (
متوسط
) نسبتا خودرای و لجباز هستند ممكن است مشكل پیش بیاید
اردیبهشت با خرداد : (
متوسط
) تیزهوش كنجكاو و چندان با هم سازگار نیستند
اردیبهشت با تیر : (
بسیار خوب
) خانواده دوست خونگرم پیوندی محكم و استوار
اردیبهشت با مرداد : (
بسیار خوب
) عاشق پیشه با صداقت وفادار پیوندی مملو از آرامش
اردیبهشت با شهریور : (
خوب
) جوانمرد باسخاوت مددكار و بدون مشكل
اردیبهشت با مهر : (
متوسط
) اهل اعتدال معاشرتی خونسرد و كمی حسادت
اردیبهشت با آبان : (
خوب
) آرمانگرا بلندپرواز همراه با جاذبه و اقتدار و ناسازگار
اردیبهشت با آذر : (
متوسط
) جسور بی پروا نیازمند با آزادی و بدون تفاهم
اردیبهشت با دی : (
بسیار خوب
) با ثبات راز نگه دار پیوندی مستحكم و پابرجا
اردیبهشت با بهمن : (
بد
) كنجكاو آزادیخواه و آرمانگرا و ایده متفاوت از یكدیگر
اردیبهشت با اسفند : (
خوب
) اشخاصی تودار و بسیار محتاط و توانایی سازگاری را دارند

 

 بقیه در ادامه مطلب !

www.Meti777.tk / اولین نیستم... اما بهترینم...    www.Meti777.coo.ir / اولین نیستم... اما بهترینم...  نظر یادتون نره   www.Meti777.coo.ir / اولین نیستم... اما بهترینم...

*پیوند خرداد با سایر ماهها
خرداد با فروردین : ( بد
) افرادی پر جنب و جوش و بی قرار ناسازگار و بدون تفاهم
خرداد با اردیبهشت : (
متوسط
) تیزهوش كنجكاو تنوع طلب چندان با هم سازگار نیستند
خرداد با خرداد : (
خوب
) مشورت پذیر با استدلال توانا در برطرف كردن مشكلات
خرداد با تیر : (
متوسط
) با روحیه تنوع طلب و بی قرار خودشان می توانند باعث ایجاد مشكلات شوند
خرداد با مرداد : (
بسیار خوب
) زوجی جذاب و اجتماعی با صفات مشترك فراوان
خرداد با شهریور : (
متوسط
) چندان ذوق و شوقی در روابطشان وجود ندارد
خرداد با مهر : (
بسیار خوب
) خونسرد با سلیقه هنر دوست و بسیار با نشاط می باشند
خرداد با آبان : (
متوسط
) برای رسیدن به خوشبختی باید یكدیگر راتحمل كنند
خرداد با آذر : (
بسیار خوب
) سرشار از ذوق و شوق برای زندگی مشترك
خرداد با دی : (
خوب
) خویشتندار سیاستمدار و از سازگاری مناسب برخوردارند
خرداد با بهمن : (
بسیار خوب
) با روحیه انسان دوستی و همیشه آماده كمك به همدیگر
خرداد با اسفند : (
بد
) خیالباف رویا پرداز مرموز عدم تفاهم با همدیگر


*پیوند تیر با سایر ماهها

تیر با فروردین : (
متوسط ) برون گرا ایده آلیست امكان مشكل وجود دارد
تیر با اردیبهشت : (
بسیار خوب
) نقطه اشتراك فراوانی با یكدیگر دارند
تیر با خرداد : (
متوسط
) یكی آرام و مهربان دیگری پرشور و با انرژی
تیر با تیر : (
خوب
) علی رغم اختلاف سلیقه پیوند خوبی می باشد
تیر با مرداد : (
خوب
) خصوصیات مشترك زیاد و ازدواجی موفق
تیر با شهریور:(
بسیار خوب
) یكی مهارت فراوان در امورمالی و دیگری حسابگر و صرفه جو و هماهنگ
تیر با مهر : (
بسیار خوب
) هر دو مهربان انسان دوست و توانمند
تیر با آبان : (
متوسط
) در مسائل مالی اختلاف نظر دارند ولی در سایر مسائل هماهنگ می باشند
تیر با آذر : (
بد
) یكی اجتماعی و اهل گردش و سفر دیگری متمایل به ركن خانواده
تیر با دی : (
خوب
) از نظر مالی اخلاقی و روابط هماهنگ هستند بنابراین پیوندی موفق میشود
تیر با بهمن : (
متوسط
) ازدواج میتواند شكل بگیرد اما به سعی و كوشش نیاز دارد
تیر با اسفند : (
بسیار خوب
) پیوندی بسیار خوب همراه عشق و علاقه با تفاهم كامل

*پیوند مرداد با سایر ماهها

مرداد با فروردین : (
خوب ) پیوند موفقی خواهد بود چون هماهنگی وجود دارد
مرداد با اردیبهشت : (
بسیار خوب
) مهربان و خانواده دوست ازدواجی موفق و پایدار
مرداد با خرداد : (
بسیار خوب
) اجتماعی خونگرم همراه با سازگاری مثبت
مرداد با تیر : (
خوب
) اختلاف سلیقه زیادی با هم ندارند موقعیت همدیگر را درك می كنند
مرداد با مرداد : (
خوب
) صفات مشترك خوب باعث تقویت پیوندشان خواهد بود
مرداد با شهریور : (
متوسط
) یكی منضبط و قانونمند دیگری پرشور و زیباپسند
مرداد با مهر : (
خوب
) در پی برقراری آرامش و ملایمت همراه با منطق در زندگی هستند
مرداد با آبان : (متوسط ) یكی وفادار و قابل اعتماد دیگری عاشق ستایش دیگران
مرداد با آذر : (
متوسط
) یكی پر شور و هیجان دیگری دنبال آزادی و استقلال
مرداد با دی :(
متوسط
) به دلیل داشتن حق مشترك برتری جویی شاید دچار اختلاف شوند
مرداد با بهمن : (
خوب
) هر دو آرمانگرا و ایده آلیست پیوندی موفق خواهد بود
مرداد با اسفند : (
خوب
)با هماهنگی بسیار مناسب در برآوردن نیازهای عاطفی یكدیگر


*پیوند شهریور با سایر ماهها

شهریور با فروردین : (
بد ) یكی پاك سرشت انسان دوست دیگری جسور و جاه طلب
شهریور با اردیبهشت : (
خوب
) صفات مشترك خوب نظیر جوانمردی و نجابت
شهریور با خرداد : (
متوسط
) یكی عاطفی و عاشق پیشهدیگری با نظم و برنامه مشخص
شهریور با تیر : (
بسیار خوب
) در امور مالی هماهنگ و با صفات مشترك فراوان
شهریور با مرداد : (
متوسط
) نسبتا لجباز و خودرای شاید با مشكل مواجه شوند
شهریور با شهریور : (
بسیار خوب
) هر دو صمیمی و صادق و با محبت می باشند
شهریور با مهر : (
خوب
) مشورت پذیر با منطق و در برطرف كردن مشكلات توانا
شهریور با آبان : (
متوسط
) جسور و بی پروا . سرشار از انرژی و بلند پرواز
شهریور با آذر : (
بد
) تنوع طلب خواهان استدلال در ایجاد نظم و انضباط دچار مشكل هستند
شهریور با دی : (
خوب
) یك ازدواج خوب همراه با زندگی سرشار از محبت
شهریور با بهمن : (
متوسط
) چنین پیوندی با سعی و كوشش می تواند خوب باشد
شهریور با اسفند :(
خوب
) بسیار با صبر و حوصله هستند كه باعث تفاهم در زندگی می شود


*پیوند مهر با سایر ماهها

مهر با فروردین : (بسیار خوب ) خونگرم و مهربان معتقد به تساوی حقوق زن و مرد
مهر با اردیبهشت : (
خوب ) انسان هایی هستند كه تمایل زیادی به حفظ آرامش و اعتدال دارند
مهر با خرداد : (بسیار خوب ) آدم هایی حسابگر خونگرم تفاهم مناسبی با هم دارند
مهر با تیر : (
بسیار خوب
) اهل رفت و آمد و معاشرت با دیگران و بسیار شكیبا
مهر با مرداد :(
خوب
) در پی برقراری آرامش و ملایمت همراه با منطق در زندگی هستند
مهر با شهریور : (
خوب
) پیوندی موفق چون منصف عادل و با سلیقه می باشند
مهر با مهر : (
خوب
) به دلیل اشتراكات زیادی كه دارند می توانند موفق باشند
مهر با آبان : (
متوسط
) اگرچه خالی از دردسر نیستند اما می توانند موفق باشند
مهر با آذر : (
بسیار خوب
) دارای خصیصه هایی مثل محبت درستكاری و مسئولیت پذیری می باشند
مهر با دی : (
متوسط
) نسبتا خودرای بلندپرواز . ممكن است با مشكل روبرو شوند
مهر با بهمن : (
بد
) پر جنب و جوش بی قرار تنوع طلب و سركش
مهر با اسفند : (بسیار خوب ) پیوندی موفق چون از نظر عاطفی با هم سازگار و هماهنگ هستند


*پیوند آبان با سایر ماهها

آبان با فروردین : (
بد ) آزادی خواه سلطه گر خواهان تنهایی و درون گرا
آبان با اردیبهشت : (
خوب
) آرمانگرا بلند پرواز همراه با جاذبه و اقتدار و ناسازگاری
آبان با خرداد : (متوسط ) برای رسیدن به خوشبختی باید یكدیگر را تحمل كنند
آبان با تیر : (متوسط ) در مسائل مالی اختلاف نظر دارند ولی در سایر موارد هماهنگ می باشند
آبان با مرداد : (
متوسط
) یكی وفادار و قابل اعتماد و دیگری عاشق ستایش دیگران
آبان با شهریور : (
متوسط
) جسور بی پروا سرشار از انرژی و بلند پرواز
آبان با مهر : (
متوسط
) اگرچه خالی از دردسر نیستند اما میتوانند موفق باشند
آبان با آبان : (
بد
) مستعد به خشمگین شدن و از كوره در رفتن در نتیجه پیوندی همراه با مشكلات
آبان با آذر : (
متوسط
) یكی سختگیر در مسائل دیگری سرشت پویا و جدی دارد
آبان با دی : (
بد
) هر دو دارای خصلت سلطه طلبی و سختگیرانه می باشند
آبان با بهمن : (
بد
) یكی با احساس و عاطفه دیگری سلطه جو و خواهان كسب برتری
آبان با اسفند : (
بد
) یكی آرمان گرا و عاشق پیشه و دیگری با اعتماد به نفس كافی


*پیوند آذر با سایر ماهها

آذر با فروردین : (
عالی ) كم ترین اختلاف و هیاهو از مشخصات بارزشان است
آذر با اردیبهشت : (متوسط ) جسور بی پروا نیازمند به آزادی و بدون تفاهم
آذر با خرداد: (
بسیار خوب
) سرشار از ذوق و شوق برای زندگی مشترك
آذر با تیر: (
بد
) یكی اجتماعی و اهل گردش و سفر دیگری متمایل به ركن خانواده
آذر با مرداد : (متوسط ) یكی پر شور و هیجان دیگری دنبال آزادی و استقلال
آذر با شهریور: (بد ) تنوع طلب خواهان استقلال در ایجاد نظم و انضباط دچار مشكل هستند
آذر با مهر : (
بسیار خوب
) دارای خصیصه هایی مثل محبت درستكاری و مسئولیت پذیر می باشد
آذر با آبان : (
متوسط
) یكی سختگیر در مسائل دیگری سرشت پویا و جدی دارد
آذر با آذر: (
بسیار خوب
) پیوندی بسیار مطلوب توام با سعادت و خوشبختی
آذر با دی : (
متوسط
) خصوصیاتی نسبتا متفاوت دارند باید خویشتن دار باشند
آذر با بهمن : (
بسیار خوب
) از موفق ترین پیوند های زناشویی خواهد بود چون مثبت گرا هستند
آذر با اسفند : (
متوسط
) یكی با صراحت لهجه و سخنان كنایه آمیز و دیگری بسیار عاطفی می باشد


*پیوند دی با سایر ماهها

دی با فروردین : (
بد ) تفاهم چندانی با هم ندارند. مرموز و محافظه كار می باشند
دی با اردیبهشت : ( بسیار خوب) با ثبات راز نگه دار پیوندی مستحكم و پابرجا
دی با خرداد : (
خوب
) خویشتندار سیاستمدار و از سازگاری مناسب برخوردارند
دی با تیر : (
خوب
) از نظر مالی و اخلاقی و روابط هماهنگ هستند
دی با مرداد : (
متوسط
) به دلیل داشتن حس مشترك برتری جویی شاید دچار اختلاف شوند
دی با شهریور :(
خوب
) یك ازدواج خوب همراه با زندگی سرشار از محبت
دی با مهر : (
متوسط
) نسبتا خودرای و بلند پرواز ممكن است با مشكل روبرو باشند
دی با آبان : (
بد
) هردو دارای خصلت سلطه طلبی و سختگیرانه می باشند
دی با آذر : (
متوسط
) خصوصیاتی نسبتا متفاوت دارند باید خویشتندار باشند
دی با دی : (
متوسط
) خصوصیات مشترك باعث شادابی یا یكنواختی زندگی مشترك آنها می شود
دی با بهمن : (
متوسط
) یكی محتاط و محافظه كار دیگری سختگیر و جدی
دی با اسفند : (
متوسط
) یكی اهل حساب و كتاب دیگری احساساتی و عاشق پیشه


*پیوند بهمن با سایر ماهها

بهمن با فروردین : (
بد ) سلطه گر آرمان گرا موقعیت درك یكدیگر را ندارند
بهمن با اردیبهشت : (
بد
) كنجكاو آزادی خواه و آرمان گرا و ایده متفاوت از یكدیگر
بهمن با خرداد : (
بسیار خوب
) با روحیه انسان دوستی و همیشه آماده كمك به همدیگر
بهمن با تیر : (
متوسط
) ازدواج می تواند شكل بگیرد اما به سعی و كوشش نیاز دارد
بهمن با مرداد : (
خوب
) هردو آرمان گرا و ایده آلیست پیوندی موفق خواهد بود
بهمن با شهریور : (
متوسط
) چنین پیوندی با سعی و كوشش می تواند خوب باشد
بهمن با مهر : (
بد
) پر جنب و جوش بیقرار تنوع طلب و سركش
بهمن با آبان : (
بد
) یكی با احساس و عاطفه دیگری سلطه جو و خواهان كسب برتری
بهمن با آذر : (
بسیار خوب
) از موفق ترین پیوند های زناشویی خواهد بود چون مثبت گرا هستند
بهمن با دی : (متوسط ) یكی محتاط و محافظه كار دیگری سختگیر و جدی
بهمن با بهمن : (
خوب
) پیوندی بسیار موفق توانا در امور مختلف
بهمن با اسفند :(
خوب
) یكی روشنفكر و اهل منطق و دیگری با احساس و عاطفه و مكمل همدیگر


*پیوند اسفند با سایر ماهها

اسفند با فروردین : (
متوسط ) با مشكل مواجه است ممكن است پیوند خوبی باشد
اسفند با اردیبهشت : (
خوب
) اشخاصی تو دار و بسیار محتاط و توانایی سازگاری را دارند
اسفند با خرداد : (بد ) خیال باف و رویاپرداز مرموز و عدم تفاهم با همدیگر
اسفند با تیر : (
بسیار خوب
) پیوندی بسیار خوب همراه عشق و علاقه و با تفاهم كامل
اسفند با مرداد : (
خوب
) هماهنگی بسیار مناسب در برآوردن نیازهای عاطفی یكدیگر
اسفند با شهریور : (
خوب
) بسیار با صبر و حوصله هستند كه باعث تفاهم در زندگی میشوند
اسفند با مهر : (
بسیار خوب
) پیوندی موفق چون از نظر عاطفی با هم سازگار و هماهنگ هستند
اسفند با آبان : (
بد
) یكی آرمان گرا و عاشق پیشه دیگری با اعتماد به نفس كافی
اسفند با آذر : ( متوسط) یكی با صراحت لهجه و سخنان كنایه آمیز و دیگری بسیار عاطفی میباشد
اسفند با دی : (
متوسط
) یكی اهل حساب و كتاب دیگری احساساتی و عاشق پیشه
اسفند با بهمن : (
خوب
) یكی روشن فكر و اهل منطق دیگری با احساس و عاطفه و مكمل همدیگر
اسفند با اسفند : (
بد
) به خاطر زودرنجی و حساس بودن ممكن است مشكلاتی پیش بیای

 

 

www.Meti777.tk / اولین نیستم... اما بهترینم...   نظر دادی ؟   www.Meti777.tk / اولین نیستم... اما بهترینم...